1: BİLİN

Adım 1: BİLİN

İsa’nın Öğretilerini bilin ve İsa’nın yolundan gitme kararınızı tam olarak anlayın.

 

İsa’nın Öğretileri Nelerdir?

“İsa’nın Öğretileri” İsa’nın müjdeleridir – çünkü dünyadaki günahları üzerine alması sayesinde Tanrı’yla bir ilişkimiz olması mümkün olmuştur.

 

Evet. Tanrı’yla bir ilişkiniz olabilir! Ne günah işlemiş olursanız olun Tanrı sizi kendi ailesine kabul eder.

 

İşte İsa’nın Öğretileri yani Tanrı’nın sizi günahtan nasıl kurtardığının hikayesi:

 

İsa’nın Öğretileri

Tanrı dünyayı ve içindeki her şeyi yaratmıştır. Başlangıçta erkekler ve kadınların Tanrı ile bir ilişkisi vardı; bunun merkezinde sevgi bulunuyordu ve her şey iyiydi.

 

Ancak insanlar Tanrı’ya karşı günah işlediğinde bu ilişki değişti. İnsanlar Tanrı’ya karşı çıktığında yani yaratılanlar Yaratan’dan daha çok bildiklerini düşününce dünyaya günah ve ölüm girdi. O anda erkekler ve kadınlar Tanrı’dan ayrıldı.

 

Günahın Etkisi

Tanrı’dan bu ayrılma anı “düşüş” olarak geçer ve bu konuyu Yaratılış 3 (İncil’in başlangıcı) içinde daha ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz.

 

Düşüş sonrasında insanlar kalplerindeki Tanrı şekilli boşluğu birçok şeyle doldurmaya çalıştılar: sahte tanrılar, ganimetler, para, seks, savaş ve insani başarılar. Bunların hiçbiri işe yaramadı ve erkekler ve kadınlar kendilerini kurtarmanın herhangi bir yolu olmadan yüzyıllarca günahları içinde yaşadılar.

 

Aslında günümüz dünyası halen günahtan etkilenmiş durumda. Dünya kötülük, hastalık ve ölümle dolu ve bunların tümü günahın sonucu. İnsanlar halen Tanrı şekilli boşluğu Tanrı dışındaki şeylerle doldurmaya çalışıyorlar.

 

İşte böyle bir dünyaya doğdunuz. Yeşaya Peygamber şöyle yazmıştır: “Ama suçlarınız sizi Tanrınız’dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü O’nun yüzünü göremez, Sesinizi işittiremez oldunuz” (Yeşaya 59:2).

 

İlk kiliseleri kuran Paul şöyle yazmıştır: “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.” (Romalılar 2:23)

 

Kendi Kendimizi Düzeltemeyiz

Erkekler ve kadınlar günahla ilgili kendi problemlerini düzeltemez.

 

Tanrı bunu bilmektedir.

 

Bu nedenle insanları kurtarmak için İsa’yı göndermiştir. İsa’nın en yakın arkadaşı olan John şöyle demiştir: “Babamız dünyayı kurtarmak için İsa’yı gönderdi.” İsa haç üzerinde öldüğünde

1. Günahlarımız için hak ettiğimiz tüm cezayı üstlenmiş oldu.
2. Herkesin geçmişteki, şu andaki ve gelecekteki günahlarını affetti ve üstlendi.
3. Erkekler ve kadınların Tanrı’yla yeniden bir ilişkileri olmasını mümkün kıldı. Neden? İsa’nın haç üzerinde yaptıkları sayesinde Tanrı insanlara baktığında günahsız erkekler ve kadınlar görür.

 

İsa’nın Öğretilerinin verdiği müjde İsa’nın bu dünyaya günahın ve ölümün sonsuza kadar üstesinden gelmek ve Tanrı’ya inanan herkese ölümsüzlük sağlamak üzere geldiğidir. Ne kadar güzel bir haber!

 

Kiliseler kuran Paul şöyle demiştir: “Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23).

 

Tanrı’nın Armağanı

Peki günahkar insanlar Tanrı’yla sonsuz bir ilişki şeklindeki ücretsiz armağanı nasıl alabilirler? Aslında çok kolay. İnanarak! İsa’nın kurtarıcınız olduğuna inanıp bunu yüksek sesle söylemeniz yeterlidir. Paul şöyle demiştir: “İsa’nın Rabbimiz olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.” (Romalılar 10:9).

 

İsa’nın yolundan giden biri olmaya şu anda karar veriyorsanız Tanrı’ya şu duayı edin:

 

“Tanrım, hayatımda yanlış yaptığım şeyler için üzgünüm. Oğlun İsa’yı bize armağan ettiğin için teşekkür ederim. Benim için öldüğüne ve halen yaşadığına inanıyorum. Onun sayesinde tüm günahlarımın affedildiğine ve serbest bırakıldığıma inanıyorum. Senin için yaşamaya hazırım. Lütfen yaşamıma gir ve Kutsal Ruhunla beni doldur. Sonsuza kadar benimle kal. Beni ailene davet ettiğin için teşekkür ederim! İsa’nın adına, Amin.

 

Aileye Girdiniz

Bugün bu basit duayı ettiyseniz İsa’nın sizin için yaptıkları sayesinde affedildiniz ve Tanrı’nın ailesine girdiniz. Tanrı ile ilişkiniz baştan oluşturuldu, artık yeni bir yaratılansınız ve günah artık sizi Tanrı’dan ayırmıyor.

 

İncil’deki şu gerçeğe güveniyorsunuz: “Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.” (2 Korintliler 5:17).

 

Tanrı’nın Ailesine Hoş Geldiniz!

 

İşleri Basitleştirelim:

 

İsa’nın Öğretilerinden 4 önemli tema

 

İsa’nın Öğretileri hikayesinde bunları ve yaşamınızı nasıl değiştirdiğini hatırlamanıza yardımcı olacak dört önemli tema vardır:

 

1. Sevgi

Tanrı sizi sever ve sizin için bir planı vardır.

 

İncil şöyle der: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16). İsa şöyle der: “Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.” — amaç dolu tam bir yaşam (Yuhanna 10:10).

 

2. Ayrılmış olmak

Günahkarız ve Tanrı’dan ayrılmış durumdayız.

 

Hepimiz İncil’in “günah” dediği kötü şeyleri düşünmüş veya yapmışızdır. İncil şöyle der: “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.” (Romalılar 3:23). Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’dan ruhsal ayrılmadır (Romalılar 6:23).

 

3. İsa

Tanrı İsa’yı günahlarınız için ölmek üzere göndermiştir.

 

İşte iyi haber: İsa Tanrı ile bir ilişkimiz olabilmesi ve sonsuza kadar Tanrı’yla olabilmemiz için bizim yerimize öldü. “Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.” (Romalılar 5:8).

 

Ancak haçta ölümüyle işler bitmedi. Yeniden dirildi ve halen yaşıyor!

 

“Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.” (1 Korintliler 15:3-4).

 

İsa Tanrı’ya giden tek yoldur.

 

İsa şöyle demiştir: “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.” (Yuhanna 14:6).

 

4. Dua etmek

Tanrı’nın affetmesi için dua edin.

 

Dua etmek aslında Tanrı’yla konuşmaktır. O sizi tanır. Önemli olan kalbinizdeki yaklaşım ve dürüstlüktür. İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul etmek için şöyle bir dua edin:

 

“İsa Mesih, hayatımda yanlış yaptığım şeyler için üzgünüm. Haç’ta benim için öldüğün için teşekkür ederim, bugün beni tüm günahlarımdan kurtar ve affet. Lütfen yaşamıma gir ve Kutsal Ruhunla beni doldur. Sonsuza kadar benimle kal. Teşekkür ederim İsa Mesih!”

 

Bundan sonra neler olacak? Bir İncil Grubu Başlatın

Arkadaşlarınızla bir İncil Grubu oluşturup haftada bir buluşun ve bu metinleri birlikte okuyun. Bu sayede inancınız giderek artacaktır. İncil’den bu metinleri okumak Tanrı’ya nasıl tamamen güveneceğinizi ve onunla nasıl daha derin bir ilişkiniz olabileceğini öğrenmenize yardımcı olacaktır.

 

• Yuhanna 14:6
• Efesliler 2:8-9
• Romalılar 10:9
• Elçilerin İşleri 2:21
• 2 Petrus 3:9

2: OKUYUN

Adım 2: OKUYUN

Tanrı’nın kim olduğu ve nasıl düşündüğü konusunda bilgi edinmek için İncil’i okuyun.

 

Tanrı’yı Tanıyabilirsiniz

İsa’nın yolundan gitmeye yeni başlayan birinin bana ilk sorularından biri şudur: “Tanrı’nın benden ne beklediğini nasıl bilebilirim?” Cevap basittir: İncil’i okuyun.

 

İncil Tanrı’nın vahiyle iletilen sözleridir ve Tanrı’nın sevdiği kişilerin peşinden hiç bitmeyen bir şekilde gelmesinin hikayesidir. Yüzlerce yıl boyunca yazılmıştır ve kullarının öyküsü ve gelecek için planlarını anlatır. Tanrı’nın sözlerini okuyarak zaman geçirmek bize iki şey öğretir:
1. Tanrı’nın Kim Olduğu
2.Tanrı’nın bizden ne istediği

 

Bu nedenle İncil bizi değiştirir, kalplerimizi ve yaşamlarımızı şekillendirir ve bizi Tanrı’ya yakınlaştırır.

 

Tanrı İncil hakkında ne der

İncil’de Tanrı Kendi sözleri hakkında 3 önemli şey söylemektedir. İsa’ya olan inancınız arttıkça hatırlamanız için İncil’in gücü hakkında mısralar vardır.

 

1. İncil Tanrı’nın gerçek sözleridir – “Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.” (2 Timoteos 3:16). İncil sadece diğer Hristiyanların yanındayken okumanız için kelimelerle dolu değildir. Gündelik yaşam için faydalı gerçeklerle doludur – sizi iyi işler yapmanız için donanımlı hale getiren gerçekler.

 

2. Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir çünkü yaşayan ve etkin bir Tanrı’dan vahiyle iletilmiştir – “Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar” (İbraniler 4:12). İncil’deki sözler sayesinde Tanrı’nın sizi, Tanrı’nın istediği kişi haline gelmeniz için değiştirme ve dönüştürme gücü vardır.

 

3. Tanrı’nın sözlerini ne kadar kalbimizde taşırsak Tanrı da bizi o kadar Kendisine yaklaştırabilir. “Aklımdan çıkarmam sözünü, Sana karşı günah işlememek için” (Mezmurlar 119:11) Bu dünyada bizi yaşamamamız gereken şekilde yaşamaya iten birçok kötü dürtü vardır. Tanrı’nın sözlerini ve bizden ne istediğini bilirsek bu dürtülere karşı koyabiliriz.

 

Şimdi Ne Olacak?

Tüm Hristiyanlar ve özellikle yeni Hristiyanlar İncil’i her gün okuyup incelemelidir.

 

John’un kitabı başlamak için çok iyi bir yerdir. John’un kitabını okumak İsa’nın hikayesini ve kendi yaşamınızı nasıl etkilediğini daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

 

İncil bazen karışık gelebilir. Bu normaldir. Moralinizi bozmayın! Tanrı’nın sözlerini okumaya devam edin ve açık olmayan bir şey varsa dua edip Tanrı’dan anlamanızı sağlamasını isteyin.

 

İncil’in bölümlerini daha iyi anlamak için şu üç sorunun cevaplarını yazmak faydalı olabilir:
• Metin Tanrı hakkında ne demektedir?
• Metin insanlar hakkında ne demektedir?
• Okuduğuma nasıl uyabilirim?

 

İncil’i okumanın amacının Tanrı’yla daha iyi bir ilişki oluşturmak ve Tanrı’nın yaşamanızı istediği gibi yaşamak olduğunu unutmayın. İncil okumayı gündelik yaşamınızın bir parçası haline getirin ve kendinizi böyle verince Tanrı’nın yapacağı harika şeyleri izleyin!

 

Bir İncil Grubu Başlatın.

Arkadaşlarınızla bir İncil Grubu oluşturup haftada bir buluşun ve bu metinleri birlikte okuyun. Bu sayede inancınız giderek artacaktır. İncil’den bu metinleri okumak Tanrı’ya nasıl tamamen güveneceğinizi ve onunla nasıl daha derin bir ilişkiniz olabileceğini öğrenmenize yardımcı olacaktır.

 

• 2 Timoteos 3:16-17
• İbraniler 4:12
• Yakup 1:22
• Mezmurlar 18:30

3: DUA EDİN

Adım 3: DUA EDİN

Tanrı’ya dua edin. Kendisiyle konuşun.

 

Evrenin Yaratıcısıyla doğrudan iletişim hattına sahibiz! Buna inanabiliyor musunuz?! Kusursuz Tanrı’mızın bizim gibi kusurlu insanların haberleri almak istemesi çok heyecan verici.

 

İşi Karmaşık Hale Getirmeyin

Siz de çoğu kişi gibiyseniz Tanrı’yla ilişkinizi çok karmaşık hale getirebilirsiniz. Böyle olmak zorunda değil. Tanrı’yla ilişkiniz en iyi arkadaşlıklarınız gibidir – birbirinize önem verirsiniz, birlikte zaman geçirirsiniz ve diğer kişinin söylediklerini değerli bulursunuz.

 

Dua etmek aslında Tanrı ile konuşmak ve birlikte zaman geçirmektir. O’nun yaptıklarının sizin anlayışınızın ötesinde olduğunu dikkate aldığınız, Tanrı’yla dürüstçe bir konuşmadır. Sonuçta dua etmek yaşamınızda her konuda Tanrı’ya güvenmenize yardımcı olur.

 

Dua Etmeye Başlayın

Bu fikir size korkutucu gelebilir. Öyleyse yalnız değilsiniz. İnsanların yüzyıllardır dua etmeyi öğrenmesi gerekmiştir. Tanrı’yla konuşmayı öğrenmenin en iyi yolu bunu yapmaya başlamaktır! Her gün sessiz bir yerde oturmak için zaman ayırın ve en iyi arkadaşınızla yaptığınız gibi konuşmaya başlayın.

 

İncil’de Tanrı bize dua etmek hakkında 2 önemli şey söylemektedir:

 

1. Konuşup isteklerimizi Kendisine bildirmemizi ister: Şöyle der: “Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.” (Filipililer 4:6-7). Ne kadar dua edersek Tanrı’ya o kadar güveniriz. Tanrı’ya ne kadar güvenirsek yaşam bize o kadar az sıkıntı verir.

 

2. Tanrı bize dualarımızın güçlü olduğunu hatırlatır. “Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir” (Yakup 5:16). Tanrı’yla ilişkimizi geliştirmek olmamızı istediği kişiye dönüşmemiz anlamına gelir. Bir Hristiyan olarak ne kadar gelişirsek dualarımız da o kadar güçlenir.

 

A.C.T.S.

Buradaki gerçek, Tanrı’nın özel bir şekilde dua etmemize gereksinim duymamasıdır. Ancak birçok kişinin yıllar içinde faydalı bulduğu üzere dualarınızı şekillendirmek için bir yol yani bir model mevcuttur. Bu model “A.C.T.S.” akronimini temel alır ve şu anlama gelir: Hayranlık (Adoration), İtiraf (Confession), Minnettarlık (Thanksgiving), ve Yalvarma (Supplication).

 

• Hayranlık, Tanrı’ya duyduğunuz sevginin ifadesidir.
• İtiraf, günahlarınızı kabul edip Tanrı’dan affetmesini istemektir.
• Minnettarlık, Tanrı’ya yaşamınızda gösterdiği lütuf ve affedicilik için duyduğumuz minneti bildirip tüm yaptıkları için “Teşekkür Ederim” demektir.
• Yalvarma, Tanrı’dan kendi yaşamınıza ve başkalarının yaşamına yardım etmesini istemektir.

 

Her gün Tanrı’yla konuşmak ve dua etmek için zaman ayırın!

 

Bir İncil Grubu Başlatın.

Arkadaşlarınızla bir İncil Grubu oluşturup haftada bir buluşun ve bu metinleri birlikte okuyun. Bu sayede inancınız giderek artacaktır. İncil’den bu metinleri okumak Tanrı’ya nasıl tamamen güveneceğinizi ve onunla nasıl daha derin bir ilişkiniz olabileceğini öğrenmenize yardımcı olacaktır.

 

• Filipililer 4:6-7
• 1 Yuhanna 5:14
• Yeremya 29:12
• 1 Timoteos 5:16-18
• Koloseliler 4:2

4: DİNLEYİN

Adım 4: DİNLEYİN

Tanrı’nın sesini dinleyin.

 

Dua etmiş olan her erkek ve kadın Tanrı’dan açık bir cevap yani belirli isteğe belirli bir cevap almak istemiştir.

 

Ne de olsa Tanrı kendisine yaklaşırsak bize yaklaşacağına söz vermiştir (Yakup 4:8). Bu nedenle hem sesinizi duymak hem de konuşmak istediğini düşünmek makul olur. Tanrı’nın söylemeye çalıştıklarını anlamanın anahtarı tamamen SİZDEDİR!

 

Dikkat Dağıtacak Bir Şey Olmasın

Tanrı’nın dualarınıza cevaplarını keşfedip anlamanın temeli duraklayıp dinlemeye zaman ayırmaktır. Kabul etmek gerekir ki her yönden gelen gürültü ve sesler dikkatinizi dağıtır ve tek bir işe odaklanmak zor olabilir. Eğer basit bir işi yapmak bile zorsa bu kadar dikkat dağıtıcı şey arasında Tanrı’yı dinlemenin ne kadar zor olacağı açıktır!

 

Yani Tanrı’yı dinlemek ve Tanrı’nın söylediklerini duymak için kalbinizi ve aklınızı sakinleştirecek sessiz bir yer bulun. Bu da dikkatinizi dağıtan tüm iPhone’lar, tabletler, bilgisayarlar ve Apple Watch’ların kapatılması anlamına gelir.

 

Matta kitabında İncil şöyle yapmamızı söyler:
“Şöyle yapmanızı istiyorum: Tanrı’nın önünde olduğunuzdan başkası gibi davranmamanız için sakin ve sessiz bir yer bulun. Elinizden geldiğince basit ve dürüst bir şekilde sadece durun. Odağınız kendinizden Tanrı’ya kayacaktır ve Tanrı’nın yüceliğini hissetmeye başlayacaksınız.”

 

Sadece Tanrı’yla bağlantı kurmaya ve Tanrı’nın sizinle paylaşmak istediklerini duymaya odaklandığınızda dualarınız cevaplanacak ve kendiniz için bir yön ve umut bulacaksınız.

 

Tanrı’nın 3 Konuşma Yolu

Tanrı en az üç yolla konuşur. Tabii başka yollar da vardır. Tanrı Tanrı’dır ve sizinle istediği gibi konuşabilir. Ancak burada Tanrı’yı daha sık olarak duyabileceğiniz yollar verilmiştir.

 

1. Tanrı bizimle İncil yani vahiyle iletilen sözleri yoluyla konuşur. Buna “Yaşayan Sözler” denir çünkü sözleri kendilerini okuduğumuz her zaman yaşamımızı tümüyle değiştiren yaşayan bir Tanrı’dan gelmektedirler. İncil’i okuduğumuzda Tanrı’nın Kutsal Ruhu, sesini mevcut durumumuza özel bir şekilde duymamıza yardımcı olur.

 

2. Tanrı bizle “ince yumuşak bir sesle” konuşur. (1 Krallar 19:12) Tanrı bize haykırmaz, bağırmaz ve dikkat etmemizi emretmez. Böyle otoriter olmak yerine iki tarafın da çaba göstermesini ister. Gerçek şudur ki Tanrı bizimle sürekli konuşmaktadır ve bunu dikkat etmemizi gerektiren bir ses yüksekliğiyle yapar. Bu nedenle Tanrı’yı duymak için odaklanıp dikkatle dinlemeniz gerekir.

 

3. Tanrı bizimle “içimizdeki bir şahit” yoluyla konuşur. İsa’nın yolundan gitmeye başladığınızda Tanrı size Kutsal Ruhunu armağan eder. Kutsal Ruh kötü kararlar verdiğimizde bizi yargılar, yön bulmaya gerek duyduğumuzda bizi yönlendirir ve acı çektiğimizde bizi rahatlatır. Kutsal Ruh sizinle Tanrı arasında bir bağlantı görevi görür. Bazen Tanrı kendi ruhuyla sizinki arasında iletişim kurar ve sonra da ruhunuz kalbiniz ve beyninizle iletişime geçer. Tanrı bizimle bizim başkalarıyla iletişim kurduğumuz şekilde iletişim kurmaz. Tanrı kendi ruhuyla sizin ruhunuz arasında iletişim kurar ve sonra da ruhunuz kalbiniz ve beyninizle iletişime geçer.

 

Biz buna içimizdeki şahit deriz. Bir düşünce veya emir olarak ortaya çıkabilir. Farkına varmak kolay değildir. Tanrı’nın sizinle bu şekilde konuşacağı noktaya gelmek için yine Tanrı’yla düzenli olarak sessiz bir yerde buluşmanız gerekir.

 

Rabbimizle ne kadar çok zaman geçirirseniz ve Tanrı’nın sesini duymak için ne kadar çabalarsanız sesi o kadar “şaşılacak biçimde gürleyen” bir ses haline gelir (Eyüp 37:5).

 

Bazıları der ki “Tanrı benimle konuşmaz. Hiç sesini duymadım!” Ama önemli bir gerçek şudur: Tanrı’nın sizinle konuştuğunu düşünmeseniz bile aslında konuşuyordur. Hatta muhtemelen şu anda dikkatinizi çekmeye çalışıyordur.

 

Sesini duymayı beklemiyorsanız henüz alıcılarınızı bile açmamışsınız demektir.

 

Bir İncil Grubu Başlatın.

Arkadaşlarınızla bir İncil Grubu oluşturup haftada bir buluşun ve bu metinleri birlikte okuyun. Bu sayede inancınız giderek artacaktır. İncil’den bu metinleri okumak Tanrı’ya nasıl tamamen güveneceğinizi ve onunla nasıl daha derin bir ilişkiniz olabileceğini öğrenmenize yardımcı olacaktır.

 

• Yeremya 33:3
• Filipililer 4:9
• Mezmurlar 34:4
• Mezmurlar 85:8
• Özdeyişler 1:33

5: BAĞLANTI KURUN

Adım 5: BAĞLANTI KURUN

Hristiyan toplumundaki başka insanlarla bağlantı kurun

 

İnanç toplumunun bir parçası haline gelmek önemli olmakla kalmaz. Amacınızın bir kısmıdır!

 

Tanrı sizi yalnız yaşamak üzere yaratmamıştır. Hatta Tanrı’nın Kendi yarattığını “iyi değil” şeklinde tanımladığı tek zaman insanın yalnız kaldığı zamandır. Bu nedenle kendisine yaşam boyunca birlikte olması için bir ortak, bir kadın vermiştir.

 

Buradaki gerçek, Hristiyan yaşamını İsa’nın yolundan giden diğerleriyle birlikte yaşadığımızda daha güçlü olduğumuzdur – bu Hristiyanlar topluluğuna “Kilise”deriz. Sizi desteklemek ve size Tanrı hakkında yeni gerçekler öğretmek için etrafınızda İsa’nın yolundan giden başka kişiler bulunması gerekir. İnancınızın güçlenebilmesi için birlikte dua etmek ve ibadet etmek üzere İsa’nın yolundan giden kişiler gerekir.

 

İsa’nın yolundan gitme kararınız hayatınızda verebileceğiniz en önemli karardır. Sizi destekleyebilecek Hristiyan arkadaşlar bularak Tanrı’yla ilişkinizi geliştirmeye devam edin.

 

Tanıdığınız Hristiyanları düşünün. Bu fikri onlarla paylaşın ve kendi inanç yolculukları hakkında sizinle daha çok konuşmalarını isteyin.

 

Kilise

İncil’de kullanılan Yunanca “kilise” karşılığı tam olarak “toplanma” veya “bir araya gelme” anlamına gelmektedir. Yani İsa’nın yolundan gidenler, birbirleriyle bir topluluk halinde yaşamak üzere bir araya gelmektedir. Böylece kilisedeki kişiler İsa sayesinde birleşecek, Tanrı’nın sözlerini birlikte okuyacak, birbirlerini sevecek, zor zamanlarda birbirlerini destekleyecek, birbirlerinin İsa’ya daha çok benzemesine yardımcı olacak ve bir Hristiyan aile gibi yaşayacaktır.

 

Artık Hristiyan olduğunuza göre kendi kilisenizi yani İsa’nın yolundan gidenlerin topluluğunu bulmanız önemlidir.

 

Mesih’in Bedeni

İsa şöyle demiştir: “Ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım” (Matta 16:18). İlk kiliseleri kuran Paul, Efesliler kitabında Hristiyanlara yazdığı mektupta “Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır” demiştir (Efesliler 5:23). Yani kilisenin sahibi İsa’dır.

 

Bu nedenle kiliseye “Mesih’in bedeni” denir. Bu metaforda kendisi başı oluşturur ve insanlar da O’nun gövdesidir. Yani dünyada İsa’nın yolundan giden herkes bu bedenin bir parçasıdır ve bedenin de dışarıdaki insanlardan daha önemli ve benzersiz bir amacı vardır. Bedenden insanlarına bakması istenir ve bir kişi sıkıntıdaysa herkesin sıkıntıya gireceği düşünülür.

 

Hizmet Vermek

“Mesih’in bedeninin” üyeleri olarak zamanımız, yeteneklerimiz ve kaynaklarımızı Tanrı’ya hizmet etmek için nasıl kullandığımızı düşünmemiz gerekir. Tanrı’nın ailesinde yani Kilisede bir rolünüz vardır ve bu amacınız hakkında düşünmeye zaman ayırmanız önemlidir.

 

Bir Hristiyanlar topluluğunun bir parçası olmamızın gerekmesinin nedenlerinden biri buluştuğumuzda hayatımızın amacını ve Tanrı’nın yaşam planını keşfetmemizdir.

 

İnançlar

“Ne tür bir kilise aramalıyım?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Tabii bulunduğunuz yerde çok fazla kilise yoksa evinizde bir topluluk oluşturmanız gerekebilir. Ancak bir kilise arama fırsatınız varsa burada aramanız gereken geleneksel ve İncil’de geçen ortodoks inançların bir listesi verilmiştir. Eğer İsa’nın yolundan gidenlerin bir topluluğunu kabul ediyorlarsa kilise size uygun olabilir:

 

• Üç kişi yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak bulunan tek Tanrı’ya inanmak. Tanrı sevgi dolu, kutsal ve adildir.
• İncil’in Tanrı’nın Sözü olduğuna inanmak. Vahiyle iletilmiştir ve doğrudur. Yaşamın tüm konularında mükemmel kılavuzumuzdur.
• Günahın hepimizi Tanrı’dan ayırdığına ve sadece İsa Mesih yoluyla Tanrı’yla yeniden birleşebileceğimize inanmak.
• İsa Mesih’in hem Tanrı hem İnsan olduğuna inanmak. Kutsal Ruh’tan oluşup Meryem Ana’dan doğmuştur. Günahsız bir ömür sürdürüp tüm günahlarımızı üstüne alıp ölmüş ve yeniden doğmuştur. Günümüzde Tanrı’nın sağında Baş Rahip ve Aracı olarak oturmaktadır.
• Kurtuluşun Tanrı’nın insana armağanı olduğuna inanmak. Bu armağan İsa Mesih’e inanmak yoluyla gerçekleşir ve Tanrı’nın hoşuna giden işler yapılmasını sağlar.
• Suyla vaftiz etmenin bir inananın İsa’nın ölümü, gömülmesi ve yeniden canlanmasına inanmasını gösteren harici bir eylem olduğuna inanmak.
• Kutsal Ruh’un Rahatlatıcımız olduğuna inanmak. Yaşamımızın tüm alanlarında bizi yönlendirir. Ayrıca bize ruhsal armağanlar verir ve Ruh’un meyvelerini kabullenmemiz için güç verir.
• Komünyonun İsa’nın ölümünün kutlanması ve Kendisini hatırlamamızı simgelediğine inanmak.
• Tanrı’nın başkalarını etkileyecek ve onlara yardımcı olacak kutsanmış ve başarılı yaşamlar yaşayabilmemiz için bizi dönüştürmek, iyileştirmek ve daha iyi hale gelmemizi sağlamayı istediğine inanmak.
• Tüm uluslara İsa’nın öğretilerini öğretme görevimiz olduğuna inanmak. Rabbimiz İsa Mesih’in söz verdiği gibi geri geleceğine inanırız.

 

Son olarak Tanrı’ya yaklaşmanıza ve kendisine iyi bir şekilde ibadet etmenize yardımcı olacak bir toplumun bir parçası haline gelebileceğiniz bir yer arayın. Bunun nedeni kilisenin sizi kurtarabilecek olması değildir. Bunu ancak İsa yapabilir. Ancak Tanrı’ya ne kadar yaklaşırsanız Kendisine o kadar ibadet etmek, sözlerini öğrenmek ve İsa’nın yolundan giden başka kişilerle bir topluluk oluşturmak isteyeceksiniz.

 

Bir İncil Grubu Başlatın.

Arkadaşlarınızla bir İncil Grubu oluşturup haftada bir buluşun ve bu metinleri birlikte okuyun. Bu sayede inancınız giderek artacaktır. İncil’den bu metinleri okumak Tanrı’ya nasıl tamamen güveneceğinizi ve onunla nasıl daha derin bir ilişkiniz olabileceğini öğrenmenize yardımcı olacaktır.

 

• Elçilerin İşleri 2:42-44
• 1 Korintliler 12:21-31
• Efesliler 4:15-16
• 1 Petrus 4:10
• İbraniler 10:24

6: İBADET EDİN

Adım 6: İBADET EDİN

Yaptığınız her şeyde Tanrı’ya ibadet edin.

 

Tanrı’yla bir ilişki kurmak üzere yaratıldınız. Ayrıca Kendisine ibadet etmek için yaratıldınız!

 

Tüm yaşamımız Tanrı’ya ibadet etmekten oluşacak şekilde planlandığından söylediğimiz veya yaptığımız her şeyin bir anlamı vardır.

 

İsa’nın yolundan gitmeyi öğrenmek yaşamınızda Tanrı’ya ibadet etmeyi öğrenmekle aynı şeydir.

 

İbadet etmek nedir?

İbadet etmek itaat etmektir – Tanrı’nın yaşamamızı istediği gibi yaşamaktır. Tanrı’nın iyiliğine ve kutsallığına cevabımızdır. (mezmurlar 29:2) Yani Tanrı’nın kimliği nedeniyle iyi yaşamlar sürmek isteriz.

 

İbadet ayrıca bir kafa yapısıdır – Tanrı’nın kutsallığı, gücü ve iyiliği karşısında şaşkınlık duymak. Tanrı cenneti ve dünyayı, sayısız galaksiyi ve gökteki harika yıldızları yaratmıştır. Her şeyi bir arada tutar ve işleri berbat ettiğimizde bize anlayış gösterir. Bizi o kadar sevmiştir ki tüm günahlarımız ve kusurlarımız sonsuza kadar silinsin diye bizim yerimize ölmesi için tek oğlunu göndermiştir.

 

Böyle birine karşı kim hayranlık duymaz ki?!

 

Yani ibadet hem bir kafa yapısı hem de bir yaşam tarzıdır. Tanrı’nın kutsallığını kabullenmek ve yaşamınızı Tanrı’nın istediği gibi yaşamaya söz vermek anlamına gelir.

 

İbadet tipleri

Gündelik yaşamınızda neye benzeyebileceklerini daha iyi anlamanız için burada üç pratik ibadet örneği verilmiştir:

 

1. Şarkı Tanrı’ya ibadet etmek amacıyla en sık kullandığımız yollardan biri Kendisi için şarkı söylemektir. İlk kiliseleri kuran Paul, Koloseliler 3:16 içinde bizden “mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler” söylememizi ister. Mezmurlar 100:2 bize şunu hatırlatır: “Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna.” İnsan tarihi boyunca müzik bir ibadet ifadesi olarak kullanılmıştır.

 

2. Uyumsuzluk. Paul, Roma’daki ilk Hristiyanlara mektubunda şöyle der “Erkek ve kız kardeşlerim… bedeninizi canlı bir kurban olarak Tanrı’yı memnun edecek şekilde vermenizi istiyorum—bu sizin gerçek ve uygun ibadetiniz. Bu dünyanın paternine uymayın ve aklınızı yenileyerek kendinizi dönüştürün. Bu şekilde Tanrı’nın niyetini deneyip onaylayabileceksiniz—iyi, memnun edici ve kusursuz iradesini.”

 

Tanrı’nın dünya yerine sizi dönüştürmesine izin vererek ve dünyanın beklentilerine uymayarak Tanrı’ya ibadet ediyorsunuz.

 

3. Eyleme Geçmek. İtaat, gerçekleştirilinceye kadar aslında itaat değildir.

 

• Tanrı’nın bizi affettiği gibi başkalarını affettiğimizde ve Tanrı’nın hoşuna gidecek bir şekilde yaşadığımızda işte ibadet budur!
• Tanrı’ya “teşekkür ederim” demeye zaman ayırdığımızda bu ibadet etmektir.
• Eşimizi ve çocuklarımızı Tanrı’nın kiliseyi sevdiği gibi sevdiğimizde bu ibadet etmektir.
• Kaynaklarımızı kiliseye verdiğimizde bu ibadet etmektir.
• Tanrı bize iyi davrandığı için biz de başkalarına iyi davranınca bu ibadet etmektir.

 

İbadet yaşam tarzımızdır!

 

Başkalarını Açık Kapıya Yönlendirin

İbadeti şu şekilde düşünün: Birisi siz bir binaya girerken kapıyı size açtığında veya birisi bir restoranda yemeğinizin parasını ödediğinde o kadar minnettar kalırsınız ki aynı şeyi başkası için yapmak istersiniz. İşte ibadet budur. Tanrı biz hak etmemiş olsak bile Kendi oğlunu dünyaya bir kurtarıcı olarak göndermiştir. İbadet etmek Tanrı’nın yaşamınıza soktuğu diğer kişiler için aynısını yapmaktır.

 

Tanrı Kendisiyle bir ilişki için kapıyı açmıştır. Başkalarının da bu kapıdan geçmesini isteyeceği bir şekilde yaşamımızı sürdürmek bize kalmıştır. Ve bu gerçekleştiğinde ibadet dolu bir yaşam yaşamış oluruz!

 

Bir İncil Grubu Başlatın.

Arkadaşlarınızla bir İncil Grubu oluşturup haftada bir buluşun ve bu metinleri birlikte okuyun. Bu sayede inancınız giderek artacaktır. İncil’den bu metinleri okumak Tanrı’ya nasıl tamamen güveneceğinizi ve onunla nasıl daha derin bir ilişkiniz olabileceğini öğrenmenize yardımcı olacaktır.

 

• Mezmurlar 29:2
• Romalılar 12:1
• İbraniler 10:25
• 1 Petrus 2:5-6
• Yeşaya 12:5
• Romalılar 12:4-8

7: PAYLAŞIN

Adım 7: PAYLAŞIN

İsa’nın müjdelerini başka insanlarla paylaşın.

 

İsa’nın yolundan giden kişiler olarak atmamız gereken ilk adımlardan biri vaftiz olmaktır. Bu şekilde:
1.İsa’nın vaftiz edilme örneğini takip etmiş oluruz
2.Kendisini izlediğimizi herkese ilan etmiş oluruz
3.İsa’nın ölümünü, gömülmesini ve yeniden dirilmesine inandığımızı ve kendisi için yaşamak istediğimizi başkalarına ilan ederiz.

 

Vaftiz edilmek bizi kurtarmaz. Bunu sadece İsa yapabilir, kendi eylemlerimiz değil. Vaftiz edilmek İsa’ya güvenen biri olarak yaşamlarımız ve kalplerimizde olanların önemli bir sembolüdür.

 

Vaftiz edildiğimizde Tanrı’nın yolumuza çıkardığı herkesle müjdeleri paylaştığımız bir yaşama başlarız!

 

Paylaşma Çağrısı

İsa Kendi yolundan gidenlerden Öğretilerinin paylaşılmasını ve diğer kişilerin Tanrı’nın kendi ailesine katılma davetine cevap vermelerine yardımcı olmamızı istemektedir.

 

Bu dünyadan ayrılmadan önce kendisini izleyenlere şöyle demiştir: “Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek” (Markos 16:15-16).

 

İlk düşünceniz şu olabilir: “İsa’nın Öğretilerini kimseyle paylaşamam! Daha ben kendim yeni anlıyorum!!” Bunu düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Hristiyan inancını başkalarıyla paylaşmayı düşünmek korkutucu olabilir.

 

İnancınızı Paylaşmanın Temel Prensipleri

Korkutucu olsa da Tanrı’nın size güç vereceğine ve doğru kelimeleri göstereceğine güvenebilirsiniz. Bunu akılda tutarak, inanmayan birisiyle Tanrı’ya inancınızı paylaşmanın üç temel prensibi şunlardır:

 

1.Özellikle yaşamınızı insanların sizde farklı bir şey olduğunu görecekleri şekilde Tanrı’ya hizmet etmek üzere yaşayın. İkiyüzlü olarak görülmemek için dürüst bir yaşam sürdürün. Etrafınızdaki kişiler için Tanrı’nın onlarla inanç konuşmaları başlatması amacıyla dua etmeye başlayın.

 

Tanrı’nın sizden kimseyi kurtarmanızı istemediğini ve sadece sizin yaşamınızda yaptıklarını paylaşmanızı istediğini unutmayın. İnsanların gözleri ve kalplerini Tanrı’nın gerçeğine açmak sadece Kutsal Ruh tarafından yapılabilir.

 

2.Korkmayın. Tanrı her adımda yanınızdadır. İnancınız hakkında konuşma fırsatınız olduğunda korkmayın. Tüm cevapları bilmeniz gerekmez çünkü Tanrı size yardımcı olacaktır.

 

Paylaşmanız gereken tek şey Tanrı’nın yaşamınızı nasıl değiştirdiğidir. İsa’nın yolundan gitmenin yarattığı farka odaklanın. Hepimizin nasıl günahkar olduğunu ve affedilmemiz gerektiğini basitçe açıklayın – kalanını Tanrı yapacaktır.

 

3. Konuşurken “biz” ve “bizler” gibi kelimeler kullanarak diğer kişilere onlardan farklı olmadığınızı hissettirin. Güvenli ve inançlı olun ve Tanrı’nın Kendisini diğerlerine sizin aracılığınızla gösterirken konuşmasına izin verin.

 

Buradaki gerçek, Tanrı’nın diğer kişiyle ve sizinle ne süredir ilgilendiğini bilmemenizdir ve bu nedenle bir kişinin “olayı anlaması” uzun sürerse moralinizi bozmayın.

 

Bir İncil Grubu Başlatın.

Arkadaşlarınızla bir İncil Grubu oluşturup haftada bir buluşun ve bu metinleri birlikte okuyun. Bu sayede inancınız giderek artacaktır. İncil’den bu metinleri okumak Tanrı’ya nasıl tamamen güveneceğinizi ve onunla nasıl daha derin bir ilişkiniz olabileceğini öğrenmenize yardımcı olacaktır.

 

• Romalılar 6:3-5
• Luka 3:21-22
• Matta 28:19
• Markos 16:15
• Mezmurlar 105:1
• 1 Petrus 3:15
• Elçilerin İşleri 1:8

Yardıma mı ihtiyacınız var?

% 100 Özel.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Copyright © 1Bilion.org | Privacy Policy