.1 אהבה

אלוהים אוהב אותך ויש לו תוכנית בשבילך.

בברית החדשה כתוב, “כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים” (John 3:16).

ישו אמר, “הגנב לא יבוא כי אם לגנוב ולהרוג ולאבד ואני באתי לב עבור הביא להם חיים ומלא ספקם” — חיים שלמים המלאים במטרה (John 10:10).

.2 מופרדים

חטאנו ואנחנו מופרדים מאלוהים.

כולנו עשינו, חשבנו או אמרנו דברים רעים, שהברית החדשה מכנה “חטא”. הברית החדשה מצהירה, “כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה” (Romans 3:23).

כי שכר החטא הוא המות ומתנת חסד אלהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדנינו (Romans 6:23).

.3 ישו

אלוהים שלח את ישו למות עבור החטאים שלך.

הנה החדשות הטובות:

ישו מת במקומנו כדי שנוכל לקיים יחסים עם אלוהים ולהיות איתו לנצח.

“אבל בזאת הודיע האלהים את אהבתו אלינו כי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים” (Romans 5:8).

אבל זה לא הסתיים במותו על הצלב. הוא קם לתחייה והוא עדיין חי!

“כי מסרתי לכם בראשונה את אשר גם קבלתי כי המשיח מת בעד חטאתינו כפי הכתובים: וכי נקבר וכי הוקם ביום השלישי כפי הכתובים” (1 Corinthians 15:3-4).

ישו הוא הדרך היחידה לאלוהים.

ישו אמר, “ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי” (John 14:6).

.4 התפלל

התפלל לקבלת את סליחת אלוהים.

תפילה היא פשוט שיחה עם אלוהים. הוא מכיר אותך. מה שחשוב זה הגישה של הלב והיושר שלך. התפלל תפילה כזו שתקבל את ישו כמושיעך:

 

“אלוהים האדיר,
אני מצטער על הדברים שעשיתי לא בסדר בחיי.  תודה שמתת על הצלב בשבילי, שחרר אותי מכל חטאי ותסלח לי היום.  אנא היכנס לחיי ומלא אותי ברוח הקודש שלך. היה איתי לעד.

תודה לך, ישו!”

?התפללת

למד עוד על ישו.

100% פרטיות

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

הברית החדשה בחינם

הורדת אפליקציה