1. Sevgi

Tanrı sizi sever ve sizin için bir planı vardır.

İncil şöyle der: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16).

İsa şöyle der: “Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.” — amaç dolu tam bir yaşam (Yuhanna 10:10).

2. Ayrılmış olmak

Günahkarız ve Tanrı’dan ayrılmış durumdayız.

Hepimiz İncil’in “günah” dediği kötü şeyleri düşünmüş veya yapmışızdır. İncil şöyle der: “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.” (Romalılar 3:23).

Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’dan ruhsal ayrılmadır (Romalılar 6:23).

3. İsa

Tanrı İsa’yı günahlarınız için ölmek üzere göndermiştir.

İşte iyi haber:

İsa Tanrı ile bir ilişkimiz olabilmesi ve sonsuza kadar Tanrı’yla olabilmemiz için bizim yerimize öldü.

“Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.” (Romalılar 5:8).

Ancak haçta ölümüyle işler bitmedi. Yeniden dirildi ve halen yaşıyor!

“Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.” (1 Korintliler 15:3-4).

İsa Tanrı’ya giden tek yoldur.

İsa şöyle demiştir: “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.” (Yuhanna 14:6).

4. Dua etmek

Tanrı’nın affetmesi için dua edin.

Dua etmek aslında Tanrı’yla konuşmaktır. O sizi tanır. Önemli olan kalbinizdeki yaklaşım ve dürüstlüktür. İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul etmek için şöyle bir dua edin:

 

“İsa Mesih,
hayatımda yanlış yaptığım şeyler için üzgünüm.  Haç’ta benim için öldüğün için teşekkür ederim, bugün beni tüm günahlarımdan kurtar ve affet.  Lütfen yaşamıma gir ve Kutsal Ruhunla beni doldur. Sonsuza kadar benimle kal.

Teşekkür ederim İsa Mesih!”

Dua ettin mi?

İsa hakkında daha fazla bilgi alın.

%100 Gizli

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ÜCRETSİZ İncil

Uygulama İndirme